Meuterhofstraat 8 – 3020 Herent

Onze aanpak

Wij hanteren een gestructureerde, bewezen aanpak om een idee om te vormen in een succesvolle webapplicatie

Intake gesprek

eerste begrip van de noden
Tijdens het intake gesprek capteren we de uitdagingen die u hebt binnen of organisatie om een idee te krijgen of en in welke mate we u kunnen helpen. We stellen de juiste vragen en vormen ons een idee over de scope van de applicatie die gebouwd dient te worden. In het geval dat een applicatie op maat niet de beste optie is voor uw organisatie, adviseren we u graag over de alternatieven.

Dag 0

Intake gesprek

Dag 1 - 14

Scope bepaling

Opstellen solution design & wireframe

Vertaalslag van functionele vereisten naar een applicatie op maat
Op basis van de informatie die we hebben ontvangen schrijven we de scope van de applicatie uit. Dit doen we tekstueel in een "solution design", maar daarnaast zorgen we ook voor een "wireframe", wat u een idee zal geven over de uiteindelijke werking en functionaliteiten van uw applicatie.

Eerste validatie oplossing & proposal

Voorstelling van de oplossing en precieze prijsindicatie
We komen langs om in detail de voorgestelde oplossing te bespreken. op basis van deze gedetailleerde beschrijving en wireframe krijgt u een perfect beeld van de scope en inhoud van uw project.

Dag 14

Initiële offerte

Dag 15 - 20

Finale offerte

Finale update van de offerte & solution design

Finale offerte waarbij u exact weet wat deze inhoudt
Op basis van eventuele feedback tijdens de voorstelling van de solution design wordt deze aangepast met de laatste wijzigingen. Indien deze aanpassingen effect hebben op de kostprijs wordt ook deze aangepast.

Implementatie op basis van duidelijke specificaties

Implementatie van de webapplicatie op maat
Op basis van de gevalideerde solution design wordt de applicatie voor u op maat ontwikkeld. Afhankelijk van de grootte van het project worden er tussentijdse opleveringen en eindgebruikers testen georganiseerd.

Dag 21 - X

Implementatie

Dag X

Go-live

Go-live

Ingebruikname van de applicatie na grondige testing
Naast de "unit testing" tijdens development, worden UAT (User Acceptance Tests) uitgevoerd die verzekeren dat de applicatie voldoet aan de noden. Na een succesvolle test cyclus wordt de applicatie in gebruik genomen.

Ondersteuning voor zorgeloos gebruik

We blijven beschikbaar voor support mét SLA's
Na de oplevering bieden wij de nodige support op de geleverde applicaties. Bij deze support horen ook de nodige SLA's (service level agreements) zodat u zeker bent dat u uw systeem kan (laten) gebruiken zonder zorgen.

Dag X - ...

Support